Публикации

1. Издание: Сборник "Учителят: призвание, компетентност, признание" от есенен научно-образователен форум - СУ и ДИУУ - София, 

Заглавие на статията "Успешен модел за ефективен мениджмънт на класа" 

   Материалът е публикуван в електронен вариант ТУК.

   Специално издание от 20.11.2011 година

2. Издание:  Годишно научно-методическо списание "Образование и технологии"

   Заглавие на статията "Възможности на иновационния мениджмънт за стимулиране на учителите относно използването на информационни технологии"

   Брой 2 - 29.08.2011 година

3. Издание: Международно научно списание за европейския интелектуален елит "Е и М еврообразование"

   Заглавие на статията "Повишаване качеството на обучение чрез използване на Интернет, информационни технологии и проектна работа"

   Брой 5 - 5.10.2010 година

4. Издание: Сборник "Утвърждаване и повишаване авторитета на учителя в съвременните условия" от Първа пролетна национална конференция - Варна - 20, 21 март 2010 г.

Заглавие на статията: "Да спечелим доверието на учениците чрез нестандартни форми на обучение"

Специално издание 

5. Издание: Годишно научно-методическо списание "Образование и технологии"

   Заглавие на статията "Стимулиране на креативността чрез проектно обучение"

   Брой 1 - 27.08.2010 година

6. Европейски измерения в образованието - VIII национален педагогически форум с международно участие - ДИПКУ Стара Загора - 2007 година

   Заглавия на статиите:

   "Ролята на изкуствата за обогатяване на фонематичното възприятие на първокласниците"

   "Усъвършенстване на фонематичния слух чрез музикални игри и ритмични форми в периода на ограмотяване - първи клас"