За мен

Microsoft expert 2021/2022 

 

 

Будител на годината – 2022 г. в категория „Красив ум“, конкурс на Младежки център Габрово с гласуване от учениците

 

Трето място на национален педагогически конкурс „Новатори в образованието“, организиран от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, в направление „Компютърна презентация", 2020 година

 

Награда „Учител – будител на бъдещето“ на Втори регионален конкурс „Учители – будители на бъдещето“, гр.Габрово, 26.10.2017 г.

 

Носител на специална награда от председателя на СБУ в IV-ти международен конкурс „„Извънкласните и извънучилищните дейности – за устойчиво качествено обучение и възпитание и развитие на децата и учениците“ – 2017 г.

 

Почетно отличие "Неофит Рилски - 2012 година

Специална награда на председателя на СБУ в XV конкурс "Учител на годината" - 2012 година. Подробна информация можете да прочетете ТУК.

Съавтор на електронни учебници с Envision на издателство "Просвета" - 2012 г.

 

Старши начален учител с дълъг професионален опит, I ПКС.

Магистър по "Информационни технологии в началното училище", първенец на випуск 2009 - ПУ "Паисий Хилендарски".

Магистър по "Образователен мениджмънт". Випуск 2011 - ПУ "Паисий Хилендарски".

Специализация по "Включващо обучение на деца със СОП"

 

Награди

Три поредни години участвам в националната конференция "Училището-желана територия на ученика", като през 2010 година се класирах за национален кръг и спечелих трета награда в първо направление "Педагогически иновационни методи и технологии за формиране на ключови компетентности".

През 2010 на 7-мия национален конкурс за „Образователно-програмни продукти“ организиран от СУ и ДИУУ-София се класирах на трето място.

 

От 2010-2011 учебна година работя по проект "Един компютър - много мишки" с Microsoft Mouse Mischief, а от 2011-2012 учебна година работя със софтуер Envision

Постоянно прилагам в практиката си проектно-базирано обучение с използване на информационни технологии.

Участвала съм с учениците в четири национални проекта: Пътешествие из България /2009/, Толерантност, творчество и красота /2010/, Електронна книга на учителя /2011/ и Машина на времето /2012/. С тях се представихме през съответните години на форума за "Учители-новатори" в Бразилия, Германия и Русия. 

 

Други участия

V, VI и VII национални конференции „Информационни технологии в образованието – необходимата инвестиция в бъдещето на България” – София, Бояна; 2008, 2009 и 2010 година

Първа пролетна национална конференция „Утвърждаване и повишаване авторитета на учителя в съвременните условия“ – Варна, март 2010 година

Научно-практически форум "Иновации в обучението и познавателното развитие" - Бургас, август 2011 година.

Есенен научно-образователен форум "Учителят; призвание, компетентност, признание" - СУ и ДИУУ-София, ноември 2011 година. 

 

Администратор и автор на следните сайтове:

Сайт на клас

https://malkislanca.webnode.com/

https://www.vijte-aklas.hit.bg/

Помагало "Български традиции и обичаи"

https://sites.google.com/site/pomagalotradiciiiobicai/

Електронни тестове за ученици от IV клас

https://sites.google.com/site/elektronnitestove/

Сайт, създаден за целите на електронното обучение

https://sites.google.com/site/virtualen2klas/


Публикации в местния печат - вестник "100 вести"

22 май 2012 - 2 страница

https://www.stovesti.info/Arhiv_2010/1337619165_117.pdf

16 май 2012 - 3 страница

https://www.stovesti.info/Arhiv_2010/1337099606_112.pdf

24 март 2011 – 2 страница

https://www.stovesti.info/Arhiv_2010/1300913728_69.pdf

5 май 2010 – 8 страница

https://www.stovesti.info/Arhiv_2010/103.pdf

3 февруари 2010 – 3 страница

https://www.stovesti.info/Arhiv_2010/27.pdf

30 януари 2010 – 1 страница

https://www.stovesti.info/Arhiv_2010/24.pdf

30 април 2009 – 1 страница

https://www.stovesti.info/Arhiv_2009/97.pdf