Анкета

Важно ли е, според Вас, да се изучават в начален етап на обучение Информационни технологии?

Да (30)
70%

Не (7)
16%

Намам мнение по въпроса (6)
14%

Общ брой на гласовете: 43

Анкета

Ако се изучава ИКТ в начален етап под каква форма да бъде?

ЗИП (18)
58%

СИП (7)
23%

Групи по интереси (6)
19%

Общ брой на гласовете: 31

Анкета

Във Вашето работно място децата от 1 до 4 клас изучават ли тази дисциплина?

Не (10)
31%

Да (11)
34%

Все още не, но предстои. (11)
34%

Общ брой на гласовете: 32

Tags

The list of tags is empty.