Трето място на национален педагогически конкурс „Новатори в образованието“, организиран от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, в направление „Компютърна презентация", 2020 година

Трето място на национален педагогически конкурс „Новатори в образованието“, организиран от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, в направление „Компютърна презентация", 2020 година