Носител на специална награда от председателя на СБУ в IV-ти международен конкурс „„Извънкласните и извънучилищните дейности – за устойчиво качествено обучение и възпитание и развитие на децата и учениците“ – 2017 г.

Носител на специална награда от председателя на СБУ в IV-ти международен конкурс „„Извънкласните и извънучилищните дейности – за устойчиво качествено обучение и възпитание и развитие на децата и учениците“ – 2017 г.