Награда „Учител – будител на бъдещето“ на Втори регионален конкурс „Учители – будители на бъдещето“, гр.Габрово, 26.10.2017 г.

Награда „Учител – будител на бъдещето“ на Втори регионален конкурс „Учители – будители на бъдещето“, гр.Габрово, 26.10.2017 г.