Участие в Европейския форум "Учители - новатори" - Германия, 2010 г. Национален проект "Толерантност, приятелство и красота"

Участие в Европейския форум "Учители - новатори" - Германия, 2010 г. Национален проект "Толерантност, приятелство и красота"